Jarosław Kozidrak odszedł z Bajmu w 1987 roku, ale nadal grywał sporadycznie na koncertach.