Header

Konkursy

„Strzelnica”. Zabawa prosta, nie wymagająca od słuchacza znajomości archiwalnych notowań poszczególnych list przebojów, nazw zespołów czy prezentowanych tytułów nagrań. Oddajemy strzały na chybił-trafił i zbieramy punkty. Poniżej przedstawiamy jej zasady.
Życzymy trafnych strzałów i dobrej zabawy.

ZABAWA PODCZAS LIST PRZEBOJÓW – STRZELNICA

Podczas trwania audycji proponujemy słuchaczom zabawę w odgadnięcie czy na konkretnym miejscu listy przebojów, wskazanym przez prezentera prowadzącego znajduje się AWANS, SPADEK, NOWOŚĆ czy utwór BEZ ZMIAN.

Zasady:
1. Każdy słuchacz po zadanym pytaniu przez prezentera prowadzącego może oddać tylko jeden „strzał” z jednego IP. Pozostałe nie będą liczone.
2. „Strzały” wysyłamy tylko i wyłącznie poprzez panel pozdrowień, wybierając tylko jedną z czterech możliwości (awans, spadek, nowość, bez zmian). Inne odpowiedzi, ich kombinacje lub wysłane w inny sposób nie będą zaliczane.
3. Miejsca objęte „ostrzałem” na Dance Liście i Złotej Liście są trzy. Na Gorącej 10-tce dwa.
4. O wyborze miejsc „do ostrzału” decyduje prezenter prowadzący.
5. Punktacja:
– 10pkt za każdy celny „strzał”. „Strzały” niecelne pozostają bez punktów.
– Bonusowe 5pkt za celne trafienia we wszystkich trzech „strzałach” na jednej z list (Dance lub Złotej) lub dwóch na Gorącej 10-tce.
– Punkty sumujemy razem ze wszystkich trzech list tworząc jedną listę konkursową. Aktualne wyniki będą dostępne na stronie www.RM80.pl w temacie „Strzelnica – Zabawa podczas list przebojów”.
6. Każdy cykl konkursowy trwa kwartał. Finał odbywał się będzie na jednej z list. Za każdym razem innej, zaczynając od Dance Listy.
7. Zwycięzca otrzyma specjalny dyplom „Strzelca Wyborowego”.
8. W przypadku remisu, podczas audycji finałowej rozegrana zostanie dogrywka pomiędzy zainteresowanymi słuchaczami gdzie oprócz prawidłowej odpowiedzi liczyć się będzie również szybkość jej przesłania.
9. W konkursie nie mogą brać udziału prowadzący listy oraz administratorzy RM80.
10. Administracja RM80 zastrzega sobie zmiany w zasadach.
CR Tomex RM80 06.01.2015

Loading